پیش بینی خرید تضمینی بیش از ۱۲۰ هزارتن گندم و ۱۸هزار تن کلزا در مازندران
پیش بینی خرید تضمینی بیش از ۱۲۰ هزارتن گندم و ۱۸هزار تن کلزا در مازندران
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: پیش بینی های سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر تولید 22هزار و 630 تن کلزا و 168هزار و 400 تن گندم، انتظار می رود در سال زراعی جدید حدود 18هزارتن دانه روغنی کلزا و 121 هزار تن گندم از کشاورزان مازندران خریداری شود.

به گزارش خبرنگار آفاق آنلاین از ساری،  عباسعلی وفائی نژاد در اولین جلسه کمیته داخلی هماهنگی خرید تضمینی گندم و دانه روغنی کلزا و گندم در مازندران برای فصل زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با حضور اعضای کمیته خرید اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: این جلسه در راستای حمایت از تولید محصولات کشاروزی در کشور و به منظور بررسی مشکلات و اتخاذ تمهیدات لازم جهت رفع موانع و انجام بهینه عملیات خرید تضمینی این دو محصول استراتژیک در سطح استان برگزار شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم قبل از آغاز فصل خرید و انجام هماهنگی ها با سایر دستگاه های همکار در اجرای طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی،اظهار داشت: با توجه به سطح زیرکشت ۱۲هزار و ۶۵۰ هکتاری کلزا و ۵۸ هزار هکتاری گندم در استان مازندران و پیش بینی های سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر تولید ۲۲هزار و ۶۳۰ تن کلزا و ۱۶۸هزار و ۴۰۰ تن گندم، انتظار می رود در سال زراعی جدید حدود ۱۸هزارتن دانه روغنی کلزا و ۱۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان مازندران خریداری شود.

وی افزود: نرخ پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا براساس ناخالصی ۲ درصد و رطوبت ۱۰ درصد ۳۵ هزار تومان و گندم با افت مفید ۴ درصد و غیرمفید ۱ درصد ، مبلغ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان تعیین گردید.

یادآور می شود؛  در اولین جلسه کمیته داخلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی ، تعیین تعداد و جانمایی مراکز خرید، فروش دانه خریداری شده، حمل دانه کلزا، کالیبره نمودن دستگاه های مورد استفاده در عملیات خرید تضمینی، هماهنگی با دستگاه های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی ، بانک عامل، مراکز تعاونی روستایی و کارخانجات آرد استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • نویسنده : سمیه کریمی