یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳
توسعه هوش مصنوعی در IT دانشگاه علوم پزشکی مازندران 24 اسفند 1402
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکیدکرد:

توسعه هوش مصنوعی در IT دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر توسعه هوش مصنوعی در IT و همه مراکز دانشگاه تاکید کرد.