پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
هم افزایی مطلوب دستگاه ها و نهادهای مازندران در رزمایش جهادگران فاطمی 02 اسفند 1402
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور تاکیدکرد:

هم افزایی مطلوب دستگاه ها و نهادهای مازندران در رزمایش جهادگران فاطمی

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور گفت: تمام ظرفیت های دستگاه ها و نهادهای مجموعه استان، هم افزایی خوبی را از خود نشان دادند و به یک نقطه مشترکی رسیده بودند.