چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
لزوم بصیرت افزایی در جامعه برای تقویت حضور در انتخابات 05 اسفند 1402
رئیس شورای وحدت استان مازندران تاکید کرد:

لزوم بصیرت افزایی در جامعه برای تقویت حضور در انتخابات

رئیس شورای وحدت مازندران برلزوم بصیرت افزایی در جامعه برای تقویت حضور در انتخابات تاکید کرد و گفت: برنامه های نیمه شعبان مقدمه ای برای حضور حداکثری در انتخابات می باشد.