چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
مقاومت، تلاش و فداکاری رمز موفقیت کشور است 07 اسفند 1402
فرماندار قائم‌شهر:

مقاومت، تلاش و فداکاری رمز موفقیت کشور است

فرماندار قائم‌شهر رمز موفقیت کشور را مقاومت، روی پای خود ایستادن، تلاش، توکل و فداکاری عنوان کرد.