چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
درمان تومور عمقی بدون شکاف جمجمه در مازندران 14 فروردین 1403
جراح مغز و اعصاب مازندران خبر داد:

درمان تومور عمقی بدون شکاف جمجمه در مازندران

جراح مغز و اعصاب مازندران برای نخستین بار با روش ترانس تریگویید موفق به برداشتن توموز مغری بیمار 51 ساله شده است.