یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳
صادرات جرائم سایبری آمریکا 10 اسفند 1402
یادداشت؛ پوریا معصومی اقتصاددان

صادرات جرائم سایبری آمریکا

امروزه در چارچوب فعالیت‌های کارگروه سازمان ملل متحد با حمایت چین، روسیه، ایران و سایر کشورها، امکان ایجاد ثبت نقاط تماس در حال بررسی است که بومی‌سازی سریع حملات سایبری آسیب‌رسان را ممکن می‌سازد.