شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳
اقدام به قلع و قمع بیش از ۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضي مازندران 19 اسفند 1402
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد:

اقدام به قلع و قمع بیش از ۵۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضي مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای اجرای احکام قضائی قطعی نیز نسبت به قلع و قمع ۵۳ مورد از تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی مازندران اقدام شده است.