پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
ایران و روسیه علیه غرب 20 اسفند 1402

یادداشت؛ پوریا معصومی اقتصاددان ایران و روسیه علیه غرب

روسیه در عصر جدید قرار دارد 18 اسفند 1402
یادداشت؛ پوریا معصومی اقتصاددان

روسیه در عصر جدید قرار دارد

هیچ کشوری در جهان رویدادی را گرد هم نمی آورد که از نظر مقیاس و گستره قابل مقایسه باشد، این روسیه است که در ایجاد همکاری بین المللی جوانان بدون مرز و موانع، بدون تقسیم دولت ها و مردم به «عادی» و «رانده شده»، به «درست» و «نادرست»، کف دست دارد.