شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
ثبت۶ هزار قرارداد مازندران در سامانه کشت قراردادی کشور 03 اسفند 1402
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خبر داد:

ثبت۶ هزار قرارداد مازندران در سامانه کشت قراردادی کشور

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: با توجه به پیش بینی های جهاد کشاورزی مبنی بر عقد قرارداد ۴۰ هزار هکتار از مزارع گندم و کلزا در استان ، ثبت قرارداد ۶۶ درصد از مزارع زیر کشت گندم و ۳۳ درصد از مزارع زیر کشت کلزا در استان تحقق یافته است.