شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
دکتر همت محمدنژاد به عنوان رئیس ستاد کار و تولید جلیلی در مازندران منصوب شد 02 تیر 1403
با حکم عبدالملکی رئیس ستاد کار و تولید دکتر جلیلی:

دکتر همت محمدنژاد به عنوان رئیس ستاد کار و تولید جلیلی در مازندران منصوب شد

دکتر همت محمدنژاد به عنوان رئیس ستاد کار و تولید جلیلی در مازندران منصوب شدبه گزارش آژانس خبری گزارشگر ،در بخشی از این حکم آمده است: