شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
حکمرانی مطلوب از دیدگاه حضرت علی(ع)/سیاست علم مطالعه قدرت است 13 فروردین 1403
یادداشت؛ محمدعلی نوبخت

حکمرانی مطلوب از دیدگاه حضرت علی(ع)/سیاست علم مطالعه قدرت است

سیاست علم مطالعه قدرت است و کنشگرانی که بتوانند در نظر و عمل در مورد تولید و توزیع صحیح قدرت و ثروت در جامعه، فنونی داشته باشند.