سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
لزوم تشکیل انجمن نویسندگان حوزوی با محوریت دفاع مقدس 22 اسفند 1402
مسئول نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس مازندران

لزوم تشکیل انجمن نویسندگان حوزوی با محوریت دفاع مقدس

مسئول نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس مازندران بر لزوم تشکیل انجمن نویسندگان حوزوی با محوریت انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت تاکید کرد.