سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
آزادسازي اراضي کشاورزي ميلياردي در ساري 03 فروردین 1403
فرمانده انتظامي مازندران خبر داد:

آزادسازي اراضي کشاورزي ميلياردي در ساري

فرمانده انتظامي مازندران از تغيير کاربري 3500 متر مربع از زمين هاي زراعي در يکي از مناطق شهرستان ساري به ارزش31 ميليارد ريال خبرداد.