داوران مسابقات قرآنی منطقه یک کشور معرفی شدند
داوران مسابقات قرآنی منطقه یک کشور معرفی شدند
داوران مسابقات قرآنی منطقه یک کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار آفاق آنلاین از ساری، مدیریت کمیته فنی و ناظر عالی ستاد این دوره از مسابقات برعهده استاد منصور آقامحمدی است و قاری بین المللی استاد امین پویا رئیس هیئت داوران و داور لحن است.

همچنین در بخش آقایان استاد روح‌الله حیدری داور صوت، استاد دکتر سید احمد میریان داور وقف و ابتدا، استاد دکتر مرتضی خرّمی داور تجوید و حفظ و استاد مجید آهنگری به عنوان راهبر فنی متسابقین و استاد راهنما مسابقات است.

ضمنا در بخش خواهران استاد فاطمه شعبانی داور حفظ، وقف و ابتدا، استاد فرخنده فتحی داور تجوید، استاد فریده آرامش داور لحن و استاد معصومه ابدی داور صوت این دوره از مسابقات است.

  • نویسنده : سمیه کریمی