: نجفی قطعا از مجلس رای اعتماد می‌گیرد

 

 

 

.

دکتریوسفیان ملا نماینده شهرستان آمل گفت:

نجفی گزینه خوبی برای وزارت علوم بوده ورای اعتماد وی حتمی است وی فقط یک رای برای وزارت اموزش وپرورش کم اورد آن هم قابل تشکیم بود.بسیاری از همکاران که صداقت وصحت عمل آقای نجفی را دیدنداز رای ندادن به ایشان پشیمان شدند.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اعلام اینکه نجفی فردی وا

جدشرایط برای تصدی وزارت علوم است تصریح کرد:

در خصوص احتمال معرفی محمد علی نجفی به مجلس برای وزارت علوم گفت: آقای نجفی بنا بدلایل متعددی حائز شرایط اخذ مسوولیت وزارتخانه علوم است.

.

رییس كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت:تصور ما این است که نجفی بااخذ رای بالایی میتواند مسئولیت این وزارت خانه راتصدی نماید.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگارمادرباره نظر فراکسیون رهروان ولایت دراینخصوص گفت:

احساس من این است که فراکسیون رهروان ولایت به نجفی رای خواهند داد
                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir