مردم پلاس|آقا معلم و مدرسه لاکچری روستایی‌اش

می دانید «فرود نعمتی»؛ تنها مدرسه مهارت محور ایران را در منطقه ای عشایری و در 300 کیلومتری اصفهان راه اندازی کرده است؟ حساب و کتاب این مرکز آموزشی متفاوت از همه مدارسی است که تا به حال دیده‌اید و از آن‌ها شنیده‌اید.
                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir