منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم:

نخستین اقدام مجلس آینده باید رفع مشکلات اقتصادی مردم باشد

جمعه 26 ارديبهشت 1399 بازدید: 135 کد خبر: 13123 [نسخه چاپی]منتخب مجلس یازدهم تاکید کرد: مشکل اصلی سال‌های اخیر بی‌تردید معیشت و اقتصاد است؛ بنابراین نخستین کاری که مجلس باید در نظر داشته باشد رفع مشکلات اقتصادی مردم است.
نخستین اقدام مجلس آینده باید رفع مشکلات اقتصادی مردم باشد
 منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی درباره شرایط حاکم بر مجلس یازدهم گفت: مشکل اصلی سال‌های اخیر بی‌تردید معیشت و اقتصاد است؛ بنابراین نخستین کاری که مجلس باید در نظر داشته باشد رفع مشکلات اقتصادی مردم است.


علی‌ کریمی فیروزجایی اظهار داشت: ‌اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس یازدهم انقلابی، شجاع، متخصص و کارآمد هستند که قطعا بر دولت نظارت لازم را انجام خواهند داد و خیلی دقیق به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد.‌