فلاح ،معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران خبرداد :

برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در شهرستان بابلسر

سه شنبه 21 خرداد 1398 بازدید: 609 کد خبر: 12894 [نسخه چاپی]
 

حسن فلاح ،معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران  از برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در روز چهارشنبه مورخ98/3/22مجتمع آموزشی بانک کشاوزی شهرستان بابلسرخبرداد.

 

،معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران  درخصوص اهداف  این دوره خاطرنشان کرد:این کارگاه  به منظور تبیین چگونگی تحقق برنامه های سازمان  در افزایش منابع درامدی حاصل از  وصول حق بیمه در چارچوب و رویه های قانونی 

برگزارمیگردد.

شایان ذکراست این کارگاه آموزشی باحضور و تدریس  اشراقی ،معاون بازرسی دفاترقانونی ،خانم متعارفی ،معاون نظارت بررویه های وصول حق بیمه ،خانم حجازی ،معاون اجرائیات وصول حق بیمه ٰ،توکلی ،رئیس گروه اموراجرائیات و آرویش معاون یپمان وصول حق بیمه وخانم حسینی ،رئیس گروه بازرسی کارگاهها از سازمان مرکزی تامین اجتماعی و روسای شعب و کارشناسان وهمکاران حوزه های درامد،بازرسی کارگاهها و دفاترقانونی واجرائیات  تشکیل و طی پنل پرسش و پاسخ به سوالات کارشناسان استان پاسخ داده میشود.