سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داداختصاص کد دستوری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای پیگیری بسته حمایتی

دوشنبه 08 بهمن 1397 بازدید: 580 کد خبر: 12841 [نسخه چاپی]سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: کد دستوری USSD از سوی این سازمان برای بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که در خصوص بسته حمایتی دولت سئوال دارند، اختصاص یافت.

اختصاص کد دستوری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای پیگیری بسته حمایتی
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این افراد می‌توانند کد دستوری #8*142* را شماره گیری و کدملی سرپرست خانوار را وارد کنند تا پاسخ برای آنها ارسال شود که آیا مشمول دریافت این کمک هستند یا خیر؟

وی با بیان اینکه در روزهای گذشته مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی (1420)تماس های فراوانی در این خصوص را پاسخ داده است، گفت: کد دستوری مذکور برای پاسخگویی بهتر و بیشتر مخاطبان تعریف شده است.

زدا با اشاره به ارائه بسته کمک دولت به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: به 6 میلیون و 150 هزار نفر از بیمه شدگان و 2 میلیون و 600 میلیون نفر مستمری بگیر  این سازمان  که شرایط دریافت این کمک را داشته‌اند، بسته حمایتی پرداخت شده است.