لیست پروژه های قابل افتتاح شهرستان آمل در هفته دولت ـ با حضور استاندار محترم مازندران روز شنبه سوم مرداد 97

يکشنبه 04 شهريور 1397 بازدید: 724 کد خبر: 12796 [نسخه چاپی]


1 - تولید ماشین آلات شالیکوبی روبروی روستای سالارمحله ( دابودشت ) با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال .
2 - بهسازی و آسفالت راه روستایی روستای هندوکلا ( شهید راعی ) با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال .
3 - احداث سردخانه روستای اجبارکلا با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال .
4 - اجرای طرح هادی روستایی روستای زوارک با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 278 میلیون ریال .
5 - اجرای طرح هادی روستایی روستای شهنه کلا با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 279 میلیون ریال .
6 - پرورش گوسفند داشتی 400 رأسی روستای وسطی کلا با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال .
7 - بهسازی و آسفالت راه روستایی وسطی کلا به چنگمیان با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 910 میلیون ریال .
8 - پرورش ماهی سردآبی روستای نوده هرازپی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 900 میلیون ریال .
9 - تأسیس پارک کاجستان آمل خیابان 20 متری راهنمایی ورانندگی با اعتباری بر 62 میلیارد و 500 میلیون ریال .
10 - تأسیس پارک سروستان با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد و 750 میلیون ریال .
11 - تأسیس پارک میخک ـ آمل امیر 32 با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد 684 ریال .
12 - تأسیس پارک رازقی آمل خیابان طالب آملی با اعتباری بالغ بر 30 میلیاردو 590 میلیون ریال .
13 - تأسیس پارک شهری معلم واقع در آمل امیر 7 با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد و 500 میلیون ریال .
14 - احداث کارخانه شالیکوبی روستای کاسمده با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 400 میلیون ریال .
15 - احداث پست 63 به 20 کیلو ولت چلاو منطقه چلاو روبروی رستوران چهارفصل با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال .