یک اصلاح طلب:

از چپ اسلامی به راست مدرن تغییر جهت داده ام

پنجشنبه 16 آذر 1396 بازدید: 601 کد خبر: 12722 [نسخه چاپی]
یک اصلاح طلب از تغییر مواضع خود از چپ اسلامی به راست مدرن گفت.
 

 

 


به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد قوچانی در برنامه سختانه شبکه سوم سیما افزود: من فکر می کنم اگر عمل گرا بودن در مورد من مصداق داشته باشد چیز بدی نیست زیرا من یک روزنامه نگار حرفه ای هستم به معنای اینکه از این راه امرار معاش می کنم و شغل اول و اخر من این است و می نویسم تا پول در بیاورم و آن پول را هزینه خرید کتاب می کنم.
او ادامه داد: روزنامه نگار حرفه ای بودن من حاصل ژن خوب نیست بلکه من این حرفه را انتخاب کرده ام.
قوچانی با بیان اینکه روزنامه نگاری مرده شوری نیست تصریح کرد: فرق روزنامه نگار با نویسنده سیاست مدار این است که نویسنده ممکن است هر پنج سال یکبار تغییرات خودش را در یک اثر پژوهشی نشان دهد و سیاستمدارها احتمالا هرگز نشان نمی دهند و حاکمان هم معتقدند که هیچوقت سیاست تغییر نمی کند اما روزنامه نگار هر روز با انتشار روزنامه، هفته نامه و ماهنامه در دوره های زمانی تغییرات خودش را نشان می دهد این تغییرات بد نیست.
محمد قوچانی در جایگاه یک اصلاح طلب گفت: من در جایگاهی نیستم که خود را مرکز عالم بدانم و فکر کنم تفکرات فلسفی من به تحولات سیاستی و اجتماعی دامن می زند منکر هیچگونه روابط سیاسی اجتماعی نیستم من به همان اندازه که به دیگران آموختم متقابلاً از دیگران چیز یاد گرفته ام.
او با بیان اینکه سوالات مجری برنامه مثل یک کیفر خواست است ادامه داد: باید از آن دسته از منتقدانی که زمانی طرفدار آقای هاشمی رفسنجانی بودند چگونه منتقد او شدند، البته از خود مرحوم آقای هاشمی هم باید سوال شود چطور شما که در تقابل با اصلاح طلبان بودید تغییر کرده و با اصلاح طلبان همخوانی پیدا کردید.

محمدقوچانی افزود: صدا و سیما و رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند بخصوص نهادهای حاکمیتی از تعریف رسانه جامعه مدنی یا رسانه مردمی خارج شده اند.
او خطاب به مجری برنامه سختانه گفت: شما پیش فرضهایی را در زمانی محدود در کنار مفاهیمی قرار می دهید که برایشان تعبیری از پیش تعیین شده در نظر گرفته اید و آنها را به من نسبت دادید و حکم هم صادر می کنید.
قوچانی ادامه داد: شما همه مطالب و نقدهای من را نخوانده و مشغول نقد بنده اید و مدام در حال محکوم کردن من هستید من از حق مالکیت خصوصی و از وجود بازار آزاد دفاع می کنم و معتقدم فقه، سنت و تاریخ مذهبی ما تنها در حکومت ایده آلی که برای ما وجود داشته (حکومت پیامبر در مدینه) می توانست نوعی اقتصاد آزاد را تولید کند که ارتباطی با جاهایی که شما در آن زندگی کرده اید ندارد.
قوچانی ادامه داد: من قصد دارم از دوره صفویه تقریری ارائه کنم اما شما دنبال مدینه فاضله می گردید، اگر صفویه مدینه فاضله بود ادامه پیدا می کرد و دلیل زوال آن ایرادهایی بود که وجود داشت، من از واژه بازگشت برای فهم دوران صفویه استفاده می کنم نه ساخت دوباره آن دوران.
او خطاب به مجری برنامه گفت: این جلسه قابل رد دقیق تاریخی است.
قوچانی مجری برنامه را به قاضی تشبیه کرد و با موضع گیری برنامه پاسخ داد، شما گویا قاضی را جایگاه منفی تلقی می کنید اما از دید بنده قاضی فردی کاملا مثبت است زیرا قاضی در موردی مشخص با موضعی مشخص صحبت می کند اما شما معنی حکومت قانون را بد فهمیده اید.