مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید حراست اداره کل تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

جمعه 01 بهمن 1395 بازدید: 2086 کد خبر: 12621 [نسخه چاپی]

پروازی معاونت پرسنلی اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی :رویکرد سازمان تامین اجتماعی درمقابله باتهدیدات مختلف جنگ نرم موفقیت آمیزبوده است

امیرحسین حق جو/با حضور مهندس ایمانی مدیر حراست کل استان مازندران ، پروازی معاونت پرسنلی واحمدی معاونت بیمه ای اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی ،مدیردرمان استان وتنی چنداز روسای شعب وکارشناسان اداره کل مراسم معارفه وتودیع رئیس اداره حراست پیشین وفعلی اداره کل تامین اجتماعی استان مازندران در سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد .
پروازی معاونت پرسنلی  اداره کل  حراست سازمان تامین اجتماعی :رویکرد سازمان تامین اجتماعی درمقابله باتهدیدات مختلف جنگ نرم   موفقیت آمیزبوده است

سیدعلی اصغرمحمودی ،مدیرکل تامین اجتماعی استان  مازندران ضمن  خیر مقدم  و تسلیت  ارتحال ،یاررویاور امام راحل  ومقام معظم رهبری  ؛حضرت ایت ا...هاشمی رفسنجانی  اظهارداشت :آقای  مهدی پناه ،بدلیل تجارب ومهارت برای استان ،وزنه ای بودند ،

وی ضمن تشکر اززحمات وخدمات ارزنده وی،انتصاب آقای روشن رابه  عنوان ،یک نیروی بومی و سازمانی تبریک گفته وبرای هریک ازآنان درسنگرومسئولیت جدید آرزوی توفیق نموده است.

محمودی همچنین  افزود: همکاران استان حراست را امین خود بدانند چراکه همکاران  حراست از جنس خودآنان  و محرم انان  بوده وتنها ماموریت هریک متفاوت  میباشد.

 

مدیرکل تامین اجتماعی استان  مازندران گفت: امیدوارم همکاران عزیز  درانجام وظایف خود منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه خود قرارداده  و خودشان شرایط یک آمر به معروف  وناهی ازمنکر را رعایت نمایند.

 

ایمانی مدیر حراست  کل  استان مازندران نیز ضمن اعلام رضایت از عملکرد مطلوب مدیر کل ومدیردرمان تامین اجتماعی مازندران و با ابراز خوشحالی از این انتصاب شایسته و بجا از عبدا..روشن به عنوان نیروی قدیمی ومجرب  که دودهه سابقه درامورحراست دارند نام برد.

ایمانی ضمن اعلام وظایف حراستها  تاکیدکرد: حراست ها مشاوران  امین  دستگاهها  بوده ومدیرانی که ازاین مشاوره بهره میگیرند ضرر نمی نمایند.

ایمانی  از  سالم سازی محیط درانجام پیشگیرانه   به عنوان وظایف ذاتی حراستها  نام بردو ودرخصوص  حفاظت پرسنلی ،مراقبت وصیانت از کارکنان ،جذب بسیار حداکثری ودفع بسیارحداقلی ،تهدیدات سایبری  به  عنوان دیگر ماموریتهای حراستها  سخن گفت.

وی دربخش دیگری از سخنانش  لحاظ نمودن پیوست امنیتی وحراستی رادرکلیه تصمیم گیری های مدیران خواستارشد

پروازی ، معاونت پرسنلی ، اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی دراین جلسه بااشاره به اینکه پس از پایان جنگ سرد  ماهیت تهدیداتی که کشورها باانها مواجه بودند عوض شد و تهدیدات ازفازنظامی  به تهدیدات فضای سایبری ، تهدیدات اقتصادی ،تهدیدات اجتماعی  تبدیل وامنیت که اساسی ترین مساله هرکشور واصلی ترین  نیازهرجامعه برای رشدوتوسعه نامیده میشود می باشد،معانی وتعابیر متفاوتی به خودش گرفت وبه  امنیت سایبری ،امنیت،اقتصادی واجتماعی  ،امنیت ارتباطات و.... تغییر یافت

درحوزه امنیت اقتصادی ،کشور  ،عمده تهدیدات و مخاطرات داخلی وخارجی باان مواجه است،عمده  این تهدیدات ومخاطراتی که باان مواجه  هستیم  ازدومقوله داخلی وخارجی قابل بحث است که ازحیث   تهدیدات خارجی  ،مهم ترین مساله ما  تقابل کشورهای غربی بااقتصاد ماست که ریشه گرفته از تقابل انها  با مکتب ما ست .

ودربخش مخاطرات داخلی ،سوء تدبیر ،سوءمدیریت دراتخاذ سیاستهای اقتصادی ،مهم ترین چالشهایی است که باان مواجه ایم.

این دو مخاطره  وضعیت  اقتصادی را برای ماایجادنموده که تحت عنوان تورم رکودی معروف است.

دراین وضعیت ،مردم ما با شرایطی مواجهند که هم درحوزه تولید دچاررکودهستیم وهم درحوزه هزینه هاباتورم

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی به واسطه این وضعیت بد اقتصادی تحت فشار های بسیار زیادی است چراکه  به جهت رکود صنایع  کشور ازوضعیت مالی  ،نقدینگی وکارکردی مناسبی بر خوردار نیستند وزمانیکه بازار ،صنعت وکسب وکار ما دچار وضعیت اینچنینی باشند ،منابع سازمان را تحت الشعاع قرارداده ،باعث کاهش وصولی های ما میشوند .

 

او ادامه داد: تورم  موجب میشود که تشکل های کارگری ومردم دستمزد ومستمری بیشتری را درخواست واین وضعیت هم هزینه های سازمان رادوچندان میکند.کاهش درامدها وافزایش هزینه ها شکاف منابع .نقدی یا نقدینگی رابرای سازمان به همراه داشته و حدود ٤ -٥ سالی هست که سازمان به شدت  با این مساله  روبروست.

ادارات کل دراستان ازیک جهت  ازطرف ستادمرکزی تحت فشارند تا منابع نقدی  سازمان راتامین کنند وازطرفی باید ازطریق مقامات استانی  تحت فشارند تامانع تولید دراستان نباشندواین مدیریت مدبرانه ای را می طلبد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با عوض شدن شکل تهدیدات صف ارایی ماهم متناسب بامدل های جدید باید عوض شود.

پروازی راهکاربرون رفت از چالش های اقتصادی کشور را دراجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی مقام معظم رهبری دانست و تصریحج کرد:سازمان تامین اجتماعی در تمامی بندهای این سیاستهای ابلاغی تاثیرگذاربوده وتمامی این بندها به موضوعات سازمان برمی گردد.

داعیه حراست ها مبنی برمچ گیری درتخلفات نبوده ونیست وحراست ها به واسطه توصیه هایی که از ستادمرکزی و اداره کل حراست ها  میشوند برپیشگیری از وقوع جرم به عنوان بهترین راه مبارزه با مفاسد تکیه دارند.

معاونت پرسنلی ، اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی ،یکی ازوظایف کلان حراست ها را حفاظت پرسنل  درمقابل تخلفات ،انحرافات و  هزارویک مسائل مشابه  ان عنوان نمودوخاطرنشان کرد:  تحقق این امر میسر نمیگردد مگر از طریق تعامل با مدیرکل،روسای مراکزو همکاران استان.

پروازی دربخش دیگری ازسخنانش گفت: حراست ها به عنوان بازوان پرتوان سیستم امنیتی  نقش مهمی درایفای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تهدیدهای متنوع داخلی وخارجی داشته وامروز ما حراستی را نیازداریم  که گذشته از مسائل سوء امنیتی بتواند با تهدیدات جنگ نرم نیزبرخورد نماید.