سیاسی

راهیان نور در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت موثر است

حسین محمد رضایی، جانشین فرماندهی سپاه کربلا مازندران گفت: اتحاد وهمبستگی رمز موفقیت در دفاع مقدس است که امروز نیز برای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند اتحاد و همدلی آحاد جامعه هستیم.