سیاسی

گزارشی از یک تلاش ملی در حوزه کشاورزی


 

نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کلینیک های گیاه پزشکی استان مازندران

 راضیه نوری در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در بابلسر اظهار کرد: زمینی

که امروز شاهد برداشت محصول از آن هستیم زمین آقای سهیل نعمتی از معدود

زمین هایی است که بدون استفاده از هیچ گونه کود یا سم شیمیایی، برنج خود

را در طی سه سال متوالی به صورت "سالم" با اخذ گواهی "حداقل آلاینده ها" از آزمایشگاه مورد تایید اداره استاندارد تولید می کند.