ویژه وپربیننده از دیگر رسانه ها

در سری جدید «دورهمی» نخواهم بود

یک خانه‌تکانی در بازیگران بخش نمایشی «دورهمی» اتفاق افتاده است